Moderné osvetlenie

V dávnych dobách bol symbolom luxusu obrovský luster, kraľujúci spravidla uprostred miestnosti. Materiály, z ktorých bol vyrobený boli rôzne. Od dreva počínajúc, cez kovové svietidlá pokračujúc až ku najdrahším, zlatom pokrytým. Mnohé boli isto skvostami, ale mnohé hraničili s gýčom. Neskoršia doba priniesla lustre kryštálové. […]