Populárni roboti

Sú rôzne pohľady vnímania dopadov automatizácie a robotiky na naše okolie. Generačne sa táto problematika vníma rôzne : Mladá generácia v nej vidí svoju budúcnosť Staršia generácia v nej vidí dôvod straty zamestnania Aj jedno aj druhé je pravdou. Vyrábame každým rokom viac a viac. […]