Ako motivovať dieťa k učeniu

Odmeňte ho a pochváľte.Pre dieťa nie je nič krajšie, ako dostať za dobre vykonanú prácu odmenu. Môže ísť len o malú drobnosť, napríklad kúpa lízatka alebo zmrzliny za to, že dostalo výbornú známku. Prípadne ho môžete pochváliť slovne, aké je šikovné, že ste naňho hrdý a že ste radi, že je váš syn alebo vaša dcéra. Verte, dieťa si tieto slová zapamätá a pri najbližšej príležitosti sa bude snažiť ešte viac, pretože bode chcieť opäť počuť slova pochvaly, ktoré pôsobia ako na jeho dušu ako balzam.

malování

Určite nekričte.Možno sa vášmu dieťaťu nepodarí písomka z matematiky alebo slovenského jazyka. Nič sa však nedeje. Určite nie je hlúpe, možno bolo len vystresované alebo nesústredené. Možno je to jeho neobľúbený predmet a nemá chuť zlepšiť sa v ňom. Od toho ste tu ale vy. Krikom ničomu nepomôžete, práve naopak, dieťa si vytvorí ešte väčší odpor. Skúste sa s ním napríklad pokojne porozprávať o tom, ako vníma daný predmet a látku, pokiaľ máte čas, ešte si raz spolu dané učivo prejsť. Možno mu len nesadla konkrétne látka, ale na budúce to bude určite omnoho lepšie!

Vysvetlite mu, prečo je dôležité poznať napríklad vybrané slová.Deti sa neradi učia to, čo považujú za nepodstatné. Chcú vedieť, prečo sa práve vybrané slová musia naučiť. Pokiaľ im to nevysvetlíte, že je to potrebné z hľadiska ovládania pravopisu a písomného prejavu a je to veľmi dôležitý aspekt i v budúcnosti, čo už na univerzite, v práci alebo iných administratívnych veciach, dieťa sa to nebude chcieť naučiť. Vy by ste sa učili niečo, o čom by ste vedeli, že vám to netreba? Určite nie! Uveďte mu preto pár príkladov v praxi, kde bude nutne potrebovať danú látku.

kreslení

Učte sa s ním.Vytvoríte si tak nielen blízky vzťah, ale nazriete i do školskej reality. Čo to znamená? Budete vedieť, čo vaša ratolesť v škole preberá a možno sami zistíte, že písomka predsa len taká ľahká nebola. Môžete si napríklad spraviť nejakú súťaž v učení alebo sa vzájomne vyskúšať. Vašej ratolesti to isto pomôže a vy budete mať lepší pocit, že sa vaša dcéra alebo syn učili a vy ste mohli byť nápomocní.