Ako počujete? Mýty a pravdy o sluchových pomôckach

Nepočujúcim ľuďom pomáhajú pomôcky určené na zlepšenie sluchu, ale aj o nich existujú rôzne mýty. Priblížme si čo je pravda a čo nie.

poslech

Mýtus č.1: Ešte viac zničený sluch používaním načúvadiel
Táto fáma platí len pre pomôcky, ktoré nemajú certifikát, čiže ide o domáce zosilňovače, a tie nepatria medzi načúvacie pomôcky. Tieto zariadenia dokážu ešte viac poškodiť už aj tak narušenú funkciu sluchu, ale certifikované zariadenie a správne použité pomáhajú ku kvalitnejšiemu životu sluchovo postihnutých a zlepšujú ich začlenenie do spoločnosti.

Mýtus č.2: Najprv treba skúsiť liečbu liekmi
Vekom dochádza aj k nezvratnému stavu úplnej straty sluchu. Zastaviť to nevieme, ale poškodenie môžeme čiastočne eliminovať, a to podávaním liekov, ktoré spomalia zmeny v mozgu, zodpovedné za počutie. Pre takto postihnutých ľudí je jedinou pomocou nosenie načúvacích pomôcok, pretože ak dobre nepočujeme, trpia aj naše duševné funkcie a následkom toho dochádza k nezáujmu aj o fyzické aktivity.

Mýtus č.3: Sluchová pomôcka zosilní všetci zvuky, vrátane šumov
Načúvací prístroj, ktorý je správne zvolený, by mal zosilňovať len tie konkrétne frekvencie, ktoré má daná osoba porušené, a teda ich vníma obmedzene. Vonkajšie šumy sa redukujú na minimálnu možnú mieru a človek počuje len zvuk ľudskej reči. V digitálnych prístrojoch je dokonca možné frekvenciu reči zvýšiť.

sluchátka

Mýtus č.4: Okolie si načúvací prístroj hneď všimne
V súčasnosti sú k dispozícii mnohé pomôcky, ktoré majú veľmi malé rozmery a vkladajú sa do ucha dostatočne hlboko, aby neboli pre okolie viditeľné. Väčšinou sú určené hlavne pre stredné a mierne stupne poškodenia sluchu.

Mýtus č.5: Nedostupná cena
Na trhu sú na výber dva druhy slúchadiel: analógové a digitálne. Drahšie sú digitálne pomôcky, pretože poskytujú viacero ďalších funkcií a treba ich vopred naprogramovať, oproti tomu sú analógové slúchadla jednoduchšie, a teda aj cenovo prijateľnejšie.