Ako upútať pozornosť na hodinách?

Ak máte v triede žiaka s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), typickým znakom je  nuda pre rutinných činnostiach. Hoci nuda nepatrí do diagnostických kritérií pre deti s ADHD. Hoci sa títo jedinci nudia ľahšie, sú tiež viac zaujatí novými a zaujímavými podnetmi. Práve hľadanie nového tvorí hlavnú zložku tvorivého správania. Deti s diagnózou ADHD majú chuť tvoriť vo väčšej miere než deti, ktoré nie sú označené ADHD.

školáci

Kreativita v našej kultúre neposkytuje oveľa viac, než akúkoľvek službu, ale ak o tom premýšľate, práve túto civilizáciu posúvajú vpred kreatívni ľudia. To znamená, že kreativita je najdôležitejším prejavom toho, že ste človek. Označenie dieťaťa nálepkou ADHD, sa zameriava na negatíva a ignoruje pozitíva, ako je hľadanie novej generácie.

Myslite na to ako na prebytok energie. Dieťa s ADHD má prebytok energie a otázkou je, kam s ňou? Bude ju využívať na nevhodné prejavy správania, nepokoja a vrtenia sa?  Alebo energiu využijete k tvorivému správaniu? 

Ako teda podporiť kreativitu dieťaťa nielen s ADHD?

 

  1. Opýtajte sa zaujímavé otázky. Keď zazvoní školský zvon, môžete sa opýtať, či vie, aký druh zvonového systému používajú? Pri výučbe európskych dejín opýtajte sa na názor, čo by sa stalo, keby Napoleon porazil Rusov?
  2. Použite učenie založené na projektoch . Proces prípravy špeciálneho projektu týkajúceho sa vyučovaných tém môže poskytnúť študentovi šancu na priblíženie a pochopenie.
  3. Urobte niečo nové a nečakané . Ak ste učiteľ, môžete použiť Einsteinovú parochňu pri výučbe teórie relativity na hodinách fyziky. 
  4.  Prineste artefakty . Spýtajte sa študentov otázky o artefakt. Kde si myslíte, že som to získal? Od akého zvierať kosť pochádza? Aká je táto skala, z čoho sa skladá?
  5. Zapojte žiakov do hry . Príležitosť využiť hru máte pri matematických slovných úlohách, dejepis ako aj fyzika.
  6. Aktivujte si predstavivosť . 

spinner
 
 Urobte čokoľvek, čo naruší rutinu triedy, aby ste vzbudili záujem a pozornosť diagnostikovaného ADHD žiaka. Zabudnite na boj s postavami Simsponovcov a youtubermi. Učitelia sú "živí" a nekonečne "interaktívni" a využite tieto vymyslené postavy pre podporu vlastných myšlienok.