Populárni roboti

Sú rôzne pohľady vnímania dopadov automatizácie a robotiky na naše okolie. Generačne sa táto problematika vníma rôzne :

robot

  • Mladá generácia v nej vidí svoju budúcnosť
  • Staršia generácia v nej vidí dôvod straty zamestnania

Aj jedno aj druhé je pravdou. Vyrábame každým rokom viac a viac. Chceme ale aj získavať viac a viac peňazí. Ako ? No ušetríme na pracovnej sile. Stroj nás príde podstatne lacnejšie. Vyrobí viac dielov, môže pracovať tri pracovné zmeny, nepotrebuje optimálne osvetlenia a kúrenie, ani klimatizáciu v lete. Predstavuje jedno- rázovú investíciu. Žiadne odvody do poisťovní.
A tak s pribúdajúcou automatizáciou až robotikou- pribúda ľudí bez pracovného pomeru. Na druhej strane ale rastie požiadavka na zručné technické kádre.
Mladí ľudia- technicky zdatní- majú jednoducho skvelú budúcnosť pred sebou. O prácu prídu ľudia s nízkym vzdelaním, alebo bez vzdelania- tzv. operátori výroby, teda robotníci.

technologie

Pozitívom ale je, že zavádzaním robotov sa zvyšuje kvalita a presnosť prevedenej práce. Neviem či by som sa ale dala operovať robotom, aj keby možno všetko prevádzal presnejšie. Moja dôvera v človeka- odborníka je predsa len v tomto ohľade vyššia. Auto vyrobené robotom by som si ale kúpila ihneď. Umelecké dielo namaľované robotom by celkom určite bolo bez skutočnej emócie a teda nepotrebné.

  • Malé deti milujú hračky v podobe robotov, „transformerov“ a to je dobre! Aj touto cestou získavajú kladný vzťah k technickým disciplínam. Diaľkové ovládania už prešli do fázy počítačového ovládania pohybu. Vítam hračky, ktoré tieto zručnosti v deťoch podporujú-
  • Vytvárajú tak k robotike prirodzený a kladný vzťah. Robotizácia nás neminie a tak je naozaj dobré byť na ňu pripravení.

Nebudú potom v práci s takou nedôverou, ba až nechuťou pozerať na plne automatizované linky ako súčasná staršia generácia. Mladosť má skrátka v tomto smere zelenú. Tak to má aj byť. Vždy predsa mladí ľudia dokázali vytvoriť tie najúžasnejšie veci. Sú totiž plní elánu, energie a nie sú poznačení zaužívanými postupmi tak ako moja generácia.