Výber či prestúpenie k inému lekárovi. Ako to funguje?

Každý človek, respektíve každý občan má právo na slobodný výber svojho praktického lekára. Zväčša sa výber orientuje na okolitý kraj, čiže na obvodného lekára, ale nemusí to byť pravidlom, človek si môže vybrať prevádzku na základe vlastného uváženia a výberu. Vybavenie si svojho nového lekára alebo prestúpenie k novému však nemusí byť tak úplne jednoduché, nakoľko ten má právo nového pacienta neprijať, zväčša na základe svojho preťaženia, respektíve vysokého počtu zverených pacientov. Ale dôvody môžu byť aj iné.

tlak

Ak sa teda nachádzate v situácii, v ktorej konkrétneho lekára vybraného nemáte a momentálne netušíte, kam sa prihlásiť, môžete sa prihlásiť formou zdravotného obvodu, čiže lekár vám bude pridelený na základe okresu, obce či mesta v ktorom sa nachádzate i toho, ktorý lekár je aktuálne ochotný nových pacientov prijať a či sa orientuje na vyšetrenie detí, dospelých alebo starších pacientov. Informovať sa o poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti podľa zdravotného okresu môžete cez príslušný samosprávny kraj, no v dnešnej dobe je možné využiť aj elektronické služby a informovať sa online. Budete tak mať väčší prehľad o dostupných lekárskych prevádzkach vo vašom okolí, najmä ak žijete vo väčšom meste.

Prejsť k novému, respektíve inému poskytovateľovi lekárskej starostlivosti sa nezaobíde bez určitých postupov týkajúcich sa predchádzajúcej dokumentácie. O vašu doterajšiu zdravotnú dokumentáciu musíte požiadať vášho starého lekára a to z podnetu žiadosti nového lekára, ku ktorému sa chcete prihlásiť. Ten totiž musí mať podrobné záznamy o vašom zdravotnom stave i histórii vašich vyšetrení a najmä zdravotných výsledkov. O vydanie dokumentácie môžete starého lekára požiadať buď osobne, alebo poslať žiadosť poštou. Na tento postup býva zvyčajne lehota 7 dní.

zdravotní sestra

  • V prípade, že nového lekára eštelen hľadáte, skúste dať na rady vašich známych, vášho okolia a nezabudnite si prezrieť i recenzie a názory na konkrétnych lekárov online.