AKO A PREČO INVESTOVAŤ DO ZLATA

Zlato sa považuje za mainstreamové, investormi sú jednotlivci, penzijné, štátne investičné fondy a nachádzajú sa na fungujúcich ale aj práve sa rozvíjajúcich trhoch.Celosvetový investičný dopyt po zlate vzrástol od začiatku storočia v priemere o 18% ročne.

zlato
 
Odhady dopytu po zlate podľa odvetví:
Šperky……………54%
Investície………. 30%
Technológie……..10%
Centrálne banky….6%
 
Existuje mnoho spôsobov ako nakupovať zlato. Na dosiahnutie rôznych investičných cieľov je možné použiť rôzne produkty:
 
Nákup klasických zlatých tehličiek a mincí
Malé tehličky a mince predstavujú asi dve tretiny ročného dopytu po investičnom zlate a približne štvrtinu celosvetového dopytu po zlate za posledné desaťročie.
 
Dopyt po tehličkách a minciach sa od roku 2000 štvornásobne zvýšil a tento trend sa vzťahuje nielen na západ ale aj na východ.Objavili sa tiež nové trhy v Číne, ktoré majú rastúcu tendenciu.

zlaté prstýnky
 
Fondy
ETF a ETC fondy tvoria približne tretinu dopytu po investičnom zlate.  Tieto finančné fondy boli prvýkrát spustené v roku 2003 a od marca 2013 spoločne vlastnia 2300 ton fyzického zlata v prospech svojich investorov po celom svete.
 
Investori môžu kúpiť akcie fondov ako akcie prostredníctvom burzy cenných papierov, držať si ich ako depozit alebo predávať za relatívne nízke náklady.Každá akcia zodpovedá konkrétnej hodnote zlata a cena akcií, ktorá vo všeobecnosti odráža cenu zlata, je znížená o jej náklady.
 
Nákup cez „zlaté účty“
Niektoré banky a predajcovia ponúkajú svojim zákazníkom „zlaté“ účty pozostávajúce z vkladov zlata, ktoré pripomínajú menové účty. Ak si zákazník objedná zlato v gramoch alebo unciach, banka zakúpi zlato v mene zákazníka a elektronicky vyúčtuje túto transakciu do účtu.

zlatá cihla
 
Poplatky a transakčné náklady na pridelené a nepridelené účty sa môžu značne líšiť podľa veľkosti investície a bonity investora.
 
Ťažobné spoločnosti
Investori tiež môžu investovať do akcií spoločností na ťažbu zlata. Rast a návratnosť týchto akcií však závisí aj od budúcich výnosov spoločnosti, nielen z hodnoty zlata.