Verejné služby a ich hodnotenie

Zamestnanci, najmä tí, ktorých činnosť poskytuje verejné služby, majú okrem svojho nadriadeného ešte jedného šéfa, zákazníkov. Je pochopiteľné, že nadriadený nemôže mať 100% prehľad a nonstop čas na to, aby dokázal neustále sledovať morálku každého zvereného zamestnanca. Avšak zákazníci áno, nakoľko je ich stonásobne viac a dotyčné služby využívajú denne.
Každý podnik by sa mal honotiť na základe, či zakladať si na kvalite poskytovania služieb, medzi ktoré určite patrí i prístup personálu k zákazníkovi, ale aj spokojnosť s poskytnutými službami celkovo. Morálne nízky prístup zamestnancov automaticky značí nízku morálnu kvalitu dotyčnej spoločnosti či podniku.

palec nahoru

Zákazníci, ako aj podnik sú tak spoločného názoru v tom, že sa musí ustrážiť prevencia voči takémuto morálnemu a následne výkonnostnému úpadku služieb. A to je asi hlavný dôvod, prečo majú zákazníci možnosť vyjadriť sa k poskytnutým službám. Platí to hlavne v odvetví gastronómie a hotelov, kde sú ľudia obsluhovaní recepčným, čašníkmi, ale aj kuchármi. V tomto odvetví tak na morálnom prístupe podstatne záleží. Ale samozrejme, dnes už máme možnosť hodnotiť aj služby z iného odvetvia, kde je prístup personálu a jeho zodpovednosť takisto dôležitým faktorom. Ako príklad si ale zoberme tie gastronomické či hotelové služby. Zákazník kedysi mohol vyjadriť svoj názor pomocou vpísania textu do knihy hostí, v mnohých prípadoch aj s pozitívnym a spokojným obsahom. V prípade vážnej nespokojnosti, či naopak potreby pochváliť svoj zážitok extra, zašiel za manažérom alebo vlastníkom hotela či reštaurácie.

hodnocení

Dnes je však aj cesta týkajúca sa hodnotenia služieb (nielen  v hoteloch či reštauráciách) postatne komfortnejšia a praktickejšia. Stačí aplikácia v mobile. Z pohodlia stoličky vyjadríme svoju skúsenosť a to dokonca efektívnejším spôsobom, pritom stačí iba pár krát kliknúť prstom na displej. Zaujímavou, zrozumiteľnou a praktickou aplikáciou je v tomto smere RealFeedback. Je označovaná za skutočne efektívny nástroj, ktorý sleduje kvalitu poskytovaných služieb z viacerých odvetví, no a svoj názor v nej môžete vyjadriť i vy.