Čína a jej ekonomika

Treba si uvedomiť, že napriek tomu, že je v Číne komunizmus, krajina je v podstate kapitalistická, akurát je riadená štátom. Takáto kontrola umožňuje prosperovať súkromnému sektoru, akurát štát si z toho berie veľa a reguluje to. To znamená, že ak by v Číne mala nastať hospodárska kríza, ktorá súvisí s neschopnosťou obyvateľstva splácať hypotéky, tak by sa to pravdepodobne nestalo, keďže Čínska vláda by to jednoducho nedovolila. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa kríza roku 2008 Číny takmer nedotkla.

čina
 
Silné železnice
Čína operuje obrovskými rozlohami, porovnateľnými s USA. Ale napriek tomu dokáže zefektívniť vnútroštátny obchod a to najmä pomocou silne rozvinutej železničnej trati s rýchlostnými vlakmi. Čína vybudovala za posledných desať rokov niekoľko násobne viac kilometrov železnice než USA za niekoľko násobne menšie peniaze. Jeden z faktorov je aj lacná pracovná sila a taktiež obrovský počet tejto sily.
 
hong kong

Slabiny Číny
Čína ma dve slabiny. Keďže sa dlhé roky riadila politikou preferovania rodín s jedným dieťaťom, tak ju čoskoro čaká demografická kríza, kedy bude mať viac starších obyvateľov, ktorí budú v neproduktívnom veku a budú poberať dôchodok než produktívneho obyvateľstva, ktoré bude zarábať. Toto doviedlo Čínu ku tomu, aby zrušila politiku rodín s jedným dieťaťom, ale táto politika začala byť medzitým trendom, ktorý ťažko vrátiť spať.  
Druhou slabinou sú ohromné infraštruktúry, celé mestá, ktoré boli predimenzovane postavené a sú nevyužité. Sú to mestá duchov, desiatky obrovských, mŕtvych miest, ktoré stáli obrovské peniaze, ale sú nevyužité. Táto nevydarená urbanizácia devastuje životné prostredie a prináša nenávratné škody. Je však stále dostatok času aby sa Čína poučila zo svojich chýb. Stále sa však jedná o najsilnejšiu ekonomiku sveta a jej vplyv je zatiaľ na vzostupe. Avšak ako krajinu s najväčším počtom obyvateľov budeme môcť o chvíľu označovať Indiu, ktorá Číne v tomto rebríčku prekoná.