Čoraz viac nezamestnaných ako aj zamestnávateľov sa spolieha na súkromné agentúry

Dnes sa v nejednom prípade môže stať, vlastne človek môže byť okolnosťami donútený, aby sa podpísal pod niektorú zo súkromných pracovných agentúr. Prácu predsa potrebuje. Nie každý však vyrastal v dobe počítačov a internetu, nie každý má rovnaké reálne príležitosti, no a nie každý má povahu a nervy na to, aby sa mu konečne podarilo absolvovať normálny pohovor. Na základe týchto faktorov sa tak skúsia spoľahnúť na to, že im v tomto, pre život dôležitom postupe, pomôže práve súkromná pracovná agentúra.

hledání práce

  • V nejednom prípade však po mesiaci (ak mesiac na vybavenom mieste vôbec vydržia) môžu chytiť nerv a zároveň smútok z výslednej čiastky a teda provízie, akú si dotyčná súkromná agentúra strhne z platu, na ktorý dotyčný celý mesiac pracoval.

Toto je už takmer nenormálne, aby aj za prácu a za ochotu pracovať občanovi niekto strhával svoj podiel. Síce chápem, že dané agentúry sú súkromné a teda je to ich podstata, ale samotný spomenutý fakt považujem za nesprávny. Človeka demotivuje. Načo potom robí? Snáď a jedine len pre tú malú výslednú čiastku, aby z nej mohol platiť zasa ďalšie súkromné „nápomocné“ subjekty, ku ktorým je chtiac-nechtiac týmto systémom prikovaný. Takémuto človeku tak zoberú s prepáčením aj slipy. Pôžičky, poistenia od súkromných subjektov, súkromní nájomníci, súkromné pracovné agentúry,… no a pritom vypočítaná minimálna čiastka predstavujúca plat zamestnanca v súkromných podnikoch. Začíname strácať prehľad. Poctivo, pracovito, slušne, no pritom bez pomoci od štátu a prinútený k absurdným platbám z platu, ktorý sa človeku dá v upravenej, skrátenej podobe, predsa sa ešte musí hradiť zdravotné a sociálne. Takto pekne sa dnes žije.

kancelář

Na služby súkromných pracovných agentúr sa začína spoliehať i čoraz viac zamestnávateľov. To znamená, že čoraz viac ľudí tak ani nebude mať inú možnosť, než sa zamestnať cez ne. Kde je teda štát? Myslím si, že princíp pracovných agentúr nie je zlý, pokiaľ by boli štátnym subjektom a teda i štátnym vlastníctvom. Nevravím však o znárodení, ale o vytvorení štátnych pracovných agentúr, ktoré by takú, pre ekonomiku samozrejmú vec akou je práca, zabezpečili občanovi bez následného ztrhnutia poplatkov z výsledného príjmu.

  • Úrady práce nemyslím. Viem, že ich máme, ale popravde ich náplň a efektivita nie je taká, ako u agentúr, nakoľko v jednej budove úpsvar je denne natlačených 1000 ľudí.

Myslím si, že keby sa úrad práce pretransformoval na niekokoľko viacerých šátnych pracovných agentúr a to na viacerých miestach, výsledok a náplň ich práce by bol efektívnejší a ich zverenci by sa nemuseli deliť o svoj zarobený podiel.